Onderzoek naar de bruikbaarheid van circulaire meetmethoden in de landbouw

Kringlooplandbouw is een actueel thema en wordt gezien als een belangrijke manier om verschillende problemen (biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid) in relatie tot de landbouw het hoofd te bieden. Maar dan moet je als agrariër wel weten hoe en waarop je moet en kunt sturen. In samenwerking met LEADER Holland Rijnland heeft Aron Klinkenberg, Master student aan de Rotterdam School of Management, in het kader van zijn afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar het verbeteren en vergroten van het gebruik van de circulaire meetmethoden in de landbouw. Hij heeft hiervoor, naast uitvoerig literatuuronderzoek, ook agrarische ondernemers en adviseurs uit de toeleverende industrie geïnterviewd.

Aron heeft op basis hiervan zes barriéres geïdentificeerd die een grotere of betere toepassing van circulaire meetmethoden, zoals de Kringloopwijzer, verhinderen, maar daarnaast ook vijf succesfactoren gevonden. Het onderzoek biedt hiermee concrete inzichten en handvatten voor ontwikkelaars en beleidsmakers om circulaire meetinstrumenten te verbeteren en aantrekkelijker te maken en voor agrariërs om meer uit deze meetinstrumenten te halen en hun bedrijfsmanagement te optimaliseren.

LEADER Holland Rijnland organiseert samen met Aron later dit jaar nog een webinar om zijn bevindingen met een bredere groep boeren en andere stakeholders te bespreken.

De volledige versie van het Engelstalige rapport kan op verzoek worden toegezonden. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.