Waterliniehoeve: realisatie van circulaire hooiberghutten

Circulaire hooiberghutten

Initiatiefnemer: VoF Boer

Website: www.hooiberghutten.nl/locaties

Locatie: Nachtegaalspad 4, Woerdense Verlaat (Gemeente Nieuwkoop)

Start- en einddatum: 1 oktober 2020 tot en met 1 december 2022

Korte beschrijving

De melkveehouderij VoF Boer aan het Nachtegaalspad 4 in Woerdense Verlaat heeft het initiatief genomen om naast agrarische activiteiten tevens recreatie te ontwikkelen. In 2020 is aan Vof Boer een omgevingsvergunning verleend voor vier hooiberghutten. De Vof wil de ontwikkeling van de hooiberghutten laten aansluiten bij de duurzame bedrijfsvoering van de melkveehouderij en zo een voorbeeldfunctie gaan vervullen voor de realisatie van toekomstige hooiberghutten. door het gebruik van biobased materialen uit eigen regio of zelfs eigen bedrijf: zo wordt er wol van de eigen schapen gebruikt voor het isoleren van de wanden. Tevens is in het gebruik van de nutsvoorzieningen rekening gehouden met een circulaire economie: zo hebben de hutten vloerverwarming die via een zonneboiler verwarmd worden, composttoiletten en een helofytenfilter om het afvalwater mee te zuiveren.

Subsidie

Op 26 augustus 2021 heeft de provincie de beschikking afgegeven. Er wordt een bijdrage verleend van € 70.372. Deze subsidie bestaat voor de helft uit Europese middelen uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De provincie en de gemeente Nieuwkoop dragen elk een kwart bij, zijnde € 17.593.