Subsidie aanvragen

Het LEADER programma is met ingang van 1 januari 2021 met twee jaar verlengd. Wettelijke basis voor de doorlopende openstelling is het Openstellingsbesluit dat op 22 maart 2021 wordt gepubliceerd door de Provincie Zuid-Holland.
De hoofdpunten van het LEADER programma staan weergegeven in een handige infographic.

Dit houdt in dat er vanaf 22 maart weer subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Het indienen van aanvragen kan vanaf deze datum doorlopend tot uiterlijk 28 november 2022. Wel gelden er bepaalde indieningsdata. Dit houdt in dat als u uw aanvraag op of voor een bepaalde datum indient, uw aanvraag in de eerstvolgende vergadering van de Lokale Actie Groep beoordeeld wordt. Dit is normaliter ongeveer een maand na een indieningsdatum.
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om uw project eerst in een vergadering te presenteren en om uw plan in concept te laten pre toetsen.

Heeft u een idee dat mogelijk voor een LEADER bijdrage in aanmerking komt of wilt u al een aanvraag indienen? Neem dan eerst contact op met de coördinator, Bart Soldaat, info@leader-hollandrijnland.nl, 06-21292979.

U kunt ook eerst aan de hand van de checklist showstoppers zelf beoordelen of het zin heeft om het gesprek over een aanvraag aan te gaan.


Ga naar Indienings- en beoordelingsdata subsidieaanvragen

Ga naar Subsidievoorwaarden

Ga naar Aanvraagprocedure

Ga naar Aanvraagdocumenten

Ga naar Beoordeling aanvragen

Kievit tuinbouw schuur