Subsidie aanvragen

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 november 2020 kunnen subsidieaanvragen doorlopend worden ingediend. Wel gelden er bepaalde indieningsdata. Dit houdt in dat als u uw aanvraag op of voor een bepaalde datum indient, uw aanvraag in de eerstvolgende vergadering van de Lokale Actie Groep beoordeeld wordt. Dit is normaliter ongeveer een maand na een indieningsdatum.

De uiterste indieningsdata zijn:

Maandag 1 juni 2020

Maandag 3 augustus 2020

Maandag 5 oktober 2020

Maandag 30 november 2020

Wettelijke basis voor de doorlopende openstelling is het Openstellingsbesluit dat op 11 juli 2019 is gepubliceerd door de Provincie Zuid-Holland.

Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om uw project eerst in een vergadering van een van de twee subgroepen te presenteren en om uw plan in concept te laten pre toetsen.

Heeft u een idee dat mogelijk voor een LEADER bijdrage in aanmerking komt of wilt u al een aanvraag indienen? Neem dan eerst contact op met de coördinator, Bart Soldaat, info@leader-hollandrijnland.nl, 06-21292979.