Gezond leren leven op De Vosseburch

Initiatiefnemer: A.J. Hartveld V.o.F.

Locatie: Langeraarseweg 160, Langeraar

Start- en einddatum: 2 april 2019 tot en met 31 december 2021

Korte omschrijving

Melkveebedrijf en Kaasboerderij De Vosseburch wil kinderen uit het basisonderwijs in contact brengen met het boerderijleven. Ze ontwikkelen samen met de Stichting Boerderijschool lesprogramma’s voor scholen uit de buurt en omliggende steden. Er komen speciale ontvangst- en educatievoorzieningen boven de nieuw te bouwen kaasmakerij en op het erf. Doel is om kinderen en ook andere doelgroepen te leren hoe ze gezonder kunnen eten en leven en hoe ze bij kunnen dragen aan een gezondere leefomgeving.

In het verlengde daarvan: voorlichting geven aan andere doelgroepen, namelijk voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, andere agrarische ondernemers en consumenten, om een bredere toepassing van circulaire principes en bewustere eetgewoonten te bevorderen.
Tegelijkertijd werken aan de verdere verduurzaming van het bedrijf volgens de principes van de circulaire economie; dit is onderdeel van de reguliere bedrijfsontwikkeling, maar de V.o.F. wil hier ook een voorbeeldfunctie in vervullen door in de praktijk te laten zien wat in de educatie en voorlichting wordt uitgedragen, en daar ook extra in te investeren.

Subsidie

op 20 juli 2020 heeft de provincie de beschikking verleend. Hierin wordt een subsidie toegekend van in totaal € 100.000. Dit bedrag bestaat voor € 50.000 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 25.000 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor € 25.000 uit een bijdrage van de gemeente Nieuwkoop