Drijvende Tuinkamers

Ontwikkeling van twee prototypes circulaire Drijvende Tuinkamers

 

Initiatiefnemer: Proba B.V.

Website: https://www.proeftuinvanholland.nl/greenfloat

Locatie: Proeftuin van Holland, Rijneveld 153, Boskoop

Start- en einddatum: 1 januari 2018 – 31 december 2020

 

Korte beschrijving

Het project behelst de ontwikkeling van twee prototypes van op het water drijvende verblijfsaccommodaties, gebouwd en beheerd volgens de principes van de circulaire economie op het terrein van Proeftuin van Holland, het voormalige Proefstation voor de Boomkwekerij. De Tuinkamers zijn bedoeld voor zowel de (internationale) zakelijke markt, d.w.z. professionals uit de boomkwekerijsector die Boskoop e.o. bezoeken, maar ook voor toeristen.
Uiteindelijk moet dit uitgroeien tot 21 Tuinkamers, waarmee een belangrijk deel van de exploitatie van de Proeftuin gedekt kan worden.
Het project heeft een voorbeeldfunctie en het idee kan worden uitgerold over de (sierteelt) regio.

Subsidie

Op 14 juni 2018 heeft de provincie Zuid-Holland de beschikking afgegeven. In de beschikking wordt een subsidie toegekend van € 98.300,00. De subsidie bestaat uit een EU-bijdrage van € 49.150,00 uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, een bijdrage van Provincie Zuid-Holland van € 24.575,00 en een bijdrage van gemeente Alphen aan den Rijn van eveneens € 24.575,00.