Onderzoek naar de bruikbaarheid van circulaire meetmethoden in de landbouw

Kringlooplandbouw is een actueel thema en wordt gezien als een belangrijke manier om verschillende problemen (biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid) in relatie tot de landbouw het hoofd te bieden. Maar dan moet je als agrariër wel weten hoe en waarop je moet en kunt sturen. In samenwerking met LEADER Holland Rijnland heeft Aron Klinkenberg, Master student …

Lees meer

Bijeenkomst “De weg van de meeste weerstand: circulair ondernemen in een lineaire economie”

Webinar circulair ondernemen

Drie studenten van de Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit, hebben vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar de ervaringen met en effecten van circulaire projecten in het MKB. Danilo Verboom heeft gekeken naar de manier waarop LEADER als (Europees) subsidieprogramma een stimulans of juist een belemmering is voor Sustainable Business Innovation. Manel …

Lees meer