Slapen in de bollenschuur ‘Bed & Bulbs

Initiatiefnemers: Desirée van Paridon en Brigitte Bader-van Paridon

Locatie: Herenweg 80, Noordwijkerhout

Start- en einddatum: 2 april 2019 – 31 december 2021

Korte beschrijving

In 1926 is de eerste Bollenschuur en pakloods gebouwd aan de Herenweg in Noordwijkerhout door grootvader C.A. van Paridon. Daarna heeft deze schuur alle ontwikkelingen van de bloembollencultuur meegemaakt. Van stellingen met natuurlijke ventilatie naar gaasbakken naar kuubkisten en broeibakken in volledige geconditioneerde klimaatbeheersingscellen. In 2003 is het bedrijf Fa. C.A. van Paridon verplaatst en is het traject ingezet om de bestemming agrarisch naar woning te veranderen. De gevel is tegenwoordig aangemerkt als gemeentelijk monument.

In 2015 is de bestemming gewijzigd naar woning en horeca. Het LEADER project betreft het circulair, modulair en duurzaam bouwen van 14 boetiekhotelkamers die onderdeel uitmaken van een totale herbestemming van voormalige bedrijfsgebouwen waarin ook 8 appartementen worden gerealiseerd. De beleving van het verhaal rond de bloembollencultuur speelt een belangrijke rol. De ambitie van de initiatiefnemers, Desirée en Brigitte van Paridon, is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van de materialen zoals de gebouwen en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Te bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Volgens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie hebben circulaire, modulaire (herplaatsbare) en duurzame woningen minder CO2 impact (reductie van CO2 gebruik, ca. – 30%) en stoten minder CO2 uit ten opzichte van een regulier gebouw (ca. – 50%). Modulair gebouwen zijn demontabele en herplaatsbare woningen die voldoen aan eisen van bouwbesluit 2012 permanente bewoning.

Subsidie

Op 12 september 2019 heeft de provincie Zuid-Holland de beschikking afgegeven. Hierin wordt een subsidie toegekend van € 100.000. Dit bedrag bestaat voor € 50.000 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 25.000 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor € 25.000 uit een bijdrage van de gemeente Noordwijk.