Oogst, de nieuwe boerenwinkel

Initiatiefnemers: Fennie Lansbergen, Oogst van Hier en Joost van Schie, Oogstwinkel Leiden/Boerderij De Eenzaamheid

Locatie: Maresingel 7, Leiden

Start- en einddatum: 1 maart 2022 tot en met 31 december 2023

Korte beschrijving

Oogst van Hier en Oogstwinkel Leiden verbinden boeren en buurtbewoners met een nieuw onbemand winkelconcept waar de producten en verhalen van natuurinclusieve boeren uit de regio een podium krijgen en waarin we buurtbewoners meenemen op een reis (online en offline) op het platteland. Zo wordt de markt voor duurzaam geproduceerde streekproducten vergroot door de afzet en marketing te richten op lichtgroene consumenten die duurzaam en lokaal willen kopen als het maar gecombineerd wordt met een bepaalde mate van gemak en beleving. Het project wordt in twee stappen in Leiden gerealiseerd: eerst een pilotwinkel om concept (locatie, assortiment, technologie, logistiek, etc) te testen en vervolgens met alles wat geleerd is een winkel op een meer permanente locatie. Klanten kunnen met een app op hun telefoon de winkel openen, producten pakken en direct afrekenen.

Als onderdeel van het project worden samenwerkingen met kennisinstituten en (logistieke) partners verkend om de transitie naar een duurzame en circulair korte keten te versnellen. Uiteindelijk is het de bedoeling het concept verder in de regio uit te rollen en meer Oogstwinkels als franchiseformule op te zetten. Voor meer info klik deze link: https://www.oogst.shop.

Subsidie

De beschikking van de provincie Zuid-Holland wordt binnenkort verwacht. Als de aanvraag geheel wordt goedgekeurd dan wordt een subsidie toegekend van € 59.500. Hiervan is € 29750 afkomstig van de Europese Unie, terwijl de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden ieder € 14.875 bijdragen.