Samen in beweging

 

Realisatie zorgboerderij voor begeleiding en activering van jongeren met een beperking, leer- of gedragsprobleem

 

Initiatiefnemers: Zorgboerderij Swaenenstein V.o.F.

Website: https://zorgboerderijzoetermeer.nl

Locatie: Voorweg 95, Hazerswoude-Dorp

Start- en einddatum: 1 februari 2017 –  januari 2020

Korte beschrijving

Swaenensteyn VOF is een innovatief bedrijf dat in korte tijd heeft bewezen een meerwaarde te zijn voor kinderen en jongeren met een beperking. Zorgboerderij Swaenensteyn verbindt deze kinderen en jongeren door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten met succeservaring in een landelijke omgeving. Samen in beweging komen door met elkaar te sporten, klussen, koken, tuinieren en het aanbieden van educatieve activiteiten. Het doel is ons gezond economisch bedrijf verder te ontplooien en dit zorgconcept in Hazerswoude-Dorp verder door te ontwikkelen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk jongeren een kans bieden hun talenten te ontdekken. Daarnaast zal integratie tussen ouderen en jongeren met en zonder beperking een belangrijke doelstelling worden waarbij ook gekeken wordt naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen.

 

Subsidie

Op 6 oktober 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de beschikking afgegeven. In de beschikking wordt een subsidie toegekend van € 100.000,00. De subsidie bestaat uit een EU-bijdrage van € 50.000,00 uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, een bijdrage van Provincie Zuid-Holland van € 16.010,00 en een bijdrage van gemeente Alphen aan den Rijn € 33.990,00.