De Hartebaan

Herstel en herbestemming monumentale bollenschuur volgens de principes van de circulaire economie

 

Initiatiefnemers: Kees en Marieke van Kampen

Website: https://degroenebollenschuur.nl

Locatie: Leidsestraat 152, Hillegom

Begin – en einddatum: oktober 2017 – december 2019

Korte beschrijving

Renovatie en herbestemming van een van de bekendste en meest gefotografeerde houten bollenschuren van de Bollenstreek: “De Hartebaan” (bouwjaar +/-1890). Het is een van de laatst overgebleven bollenschuren van zijn soort met gevels van hout en gebouwd op stellingen. Kees en Marieke van Kampen gaan deze bollenschuur ombouwen tot woonhuis,Bed & Breakfast en diëtistenpraktijk. Zij gaan dit doen met behoud van de waardevolle iconografische details. De schuur is in de afgelopen 120 jaar al 2x verplaatst en verschillende geveldelen zijn vervangen. Zij gaan de schuur op eigentijdse wijze, gebaseerd op de principes van de circulaire economie, nieuw leven inblazen en in de geest van de oude bollentraditie doen herleven.

 

Subsidie

Op 4 oktober 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de beschikking afgegeven. In de beschikking wordt een subsidie toegekend van € 89.198,00. Dit bedrag bestaat voor € 44.599,00 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 22.299,50 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor € 22.299,50 uit een bijdrage van de gemeente Hillegom.