LEADER Holland Rijnland wordt LEADER Hollandse Plassen

Nu het succesvolle programma LEADER Holland Rijnland is afgerond, maken we ons op voor een nieuwe periode. De komende maanden gaan we als gebied aan de slag om een nieuw plan, een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) te maken. Na goedkeuring van deze LOS door de provincie, kan het gebied aanspraak maken op nieuwe Europese en provinciale middelen om …

Lees meer

Project in beeld: Betekenisvol Bezoekerf Hoeve Kazan

John en Saskia Joha, Hoeve Kazan

Hoeve Kazan brengt boer en burger nader tot elkaar Het project Betekenisvol bezoekerf Hoeve Kazan is het vijfde LEADER-project uit de gemeente Nieuwkoop. Deze gemeente is, samen met Alphen aan den Rijn, daarmee koploper als het gaat om innovatieve initiatieven die met geld van Europa, provincie én gemeenten worden ondersteund. Vier van de vijf Nieuwkoopse …

Lees meer

Evaluatie ’20 jaar LEADER in Zuid-Holland’

Overhandiging evalautierapport aan gedeputeerde Meindert Stolk

In 2012 gaven de toen nog vier LEADER-gebieden opdracht aan bureau Ecorys voor het uitvoeren van een externe evaluatie naar de resultaten en impact van 10 jaar LEADER in Zuid-Holland. Tien jaar later hebben de LEADER gebieden Polders met Waarden en Holland Rijnland wederom aan Ecorys opdracht gegeven voor het uitvoeren van een externe evaluatie. …

Lees meer

Terugblik: 20 jaar LEADER in Zuid-Holland

Ook de weergoden werkten mee om van het event een succes te maken. Onder een prachtige herfstzon verwelkomden we een zeer diverse gezelschap van bestuurders en medewerkers van gemeente en provincie, agrarische en andere ondernemers, burgers en andere buitenlui, in totaal zo’n 60 mensen uit de hele provincie op de prachtige locatie van Booij Kaasmakers …

Lees meer

Herbestemming Wagenloods Landlustweg krijgt vorm

Een rode draad die loopt door het LEADER-programma: het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het geven van nieuw leven aan in onbruik geraakte agrarische gebouwen. De Wagenloods aan de Landlustweg tussen Alphen aan den Rijn en Koudekerk is hiervan ook weer een goed voorbeeld: pa en ma Kraan besloten in 2003 het melkveebedrijf …

Lees meer