Local2local Circular orchids

Ontwikkeling en vermarkting van een nieuw plant-as-a-service concept

Initiatiefnemer: Circular orchids BV

Website: http://www.circularorchids.com

Locatie: Oostkanaalweg 21b, Ter Aar (gemeente Nieuwkoop)

Start- en einddatum: 1 mei 2020 tot en met 31 oktober 2021

Korte beschrijving

Het project bestaat uit het ontwikkelen van een nieuw business model voor de aanvoer van
orchideeën op de Nederlandse markt: in plaats van het verkopen van orchideeën die na de
bloei worden weggegooid (9 van de 10 orchideeën worden na de bloei weggegooid), worden de planten verzameld en behandeld met de Refurbishing Methode om ze weer opnieuw te laten bloeien. Dit nieuwe model is ook een continue service aan de consument die een periodieke aanvoer van orchideeën zal hebben (plant-as-a-service model). Het project presenteert een nieuw, alternatief en duurzaam product op de consumentenmarkt, met het potentieel om de tuinbouw en de manier waarop consumenten met planten omgaan volledig te hervormen. We willen ook een nieuw en innovatief logistiek model ontwikkelen voor het aanbod van orchideeën, dat zich zal richten op de nabijgelegen stedelijke markten in plaats van op export. Dit nieuwe model leidt, gerekend naar de hele levenscyclus van een plant, tot een besparing van 40% CO2 uitstoot en een evengrote vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en (kunst)meststoffen

Subsidie

Op 18 maart 2021 heeft de provincie de beschikking afgegeven. Er wordt een subsidie toegekend van in totaal € 100.000. Deze bestaat voor de helft uit een Europese bijdrage. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Nieuwkoop dragen ieder een kwart bij, zijnde € 25.000.