Disclaimer

LEADER Zuid-Holland doet er alles aan om haar website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het contactformulier.
Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.

Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Gerelateerde internetsites

Deze website kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van LEADER Holland Rijnland. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door LEADER Holland Rijnland. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.