Kievit tuinbouw

 Oprichten, inrichten en meebeleven van biologische stadstuinderij ‘Kievit’

 

Initiatiefnemer: Sebastiaan Bos

Website: https://kievitamines.nl/blog

Locatie: Duinvallei, Katwijk

Start- en einddatum: 19 april 2018 – 1 maart 2020

Korte beschrijving

Na de biologische tuinbouwschool De Warmonderhof, zocht Sebastiaan Bos een manier om zonder land of kapitaal een tuinbouwbedrijf te beginnen. Op twee bestaande projecten heeft hij twee seizoenen biologische groenten gekweekt en een klantenkring opgebouwd (’96-’97). Toen verdween de mogelijkheid om te telen en is het bedrijf van Sebastiaan,  Kievit, een verwerkend bedrijf geworden van producten van biologische telers. Vanuit de locatie aan de Sandtlaan in Katwijk worden dagelijks honderden biologische groentepakketten en andere biologische producten uitgeleverd aan consumenten in de regio. Sinds ongeveer zes jaar wordt er samengewerkt met een bio-akkerbouwer in de buurt met gezamenlijk beheer van teelten.

Daarnaast zocht Sebastiaan al geruime tijd een plek voor een biologisch tuinbouwproject in de buurt. De gemeente Katwijk bood de mogelijkheid om een plan in te dienen voor de inrichting van het gebied de Zanderij voor een periode van 10 jaar. Het gaat om de herontwikkeling van een gebied dat vroeger bekend stond om zijn tuinbouw. Dit wil Sebastiaan graag weer tot ontwikkeling brengen in de biologische vorm. Het biologische tuinbouwbedrijf is 1,7 hectare groot, van het in totaal 10 hectare grote gebied dat midden tussen de bebouwing in Katwijk is gelegen.

Op deze unieke locatie is naast productie ook meebeleven door de buurt en voor de bestaande klantenkring van Kievit een van de doelstellingen. Dit kan zowel fysiek als via sociale media zijn. Kieivit wil ook een voorbeeldbedrijf zijn voor de sector in de regio en een werk-leerplek zijn, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Subsidie

Op 14 september 2018 heeft de provincie Zuid-Holland de beschikking afgegeven. In de beschikking wordt een subsidie toegekend van € 36.800,00. Dit bedrag bestaat voor € 18.400,00 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 9.200,00 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor € 9.200,00 uit een bijdrage van de gemeente Katwijk.