Projectenboek ‘Een pracht aan projecten’

Tijdens het Stop&Go event op 17 april werd ook het eerste exemplaar van ons projectenboek door voorzitter Theo van Leeuwen overhandigd aan Yvonne van Delft, lid van het bestuur van Holland Rijnland. Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van 13 gemeenten in de regio en is in de afgelopen jaren een belangrijke partner geweest voor het LEADER-programma. 

In het projectenboek komen niet alleen de 20 gehonoreerde projecten aan bod, maar ook geven diverse LAG-leden en andere betrokkenen hun visie op de rol van LEADER in de versterking van de regio.

Yvonne van Delft: LEADER is belangrijk, omdat het gaat om versterking van het platteland met een visie op groen. Gelukkig is daar nu meer aandacht voor. Stad en platteland hebben elkaar nodig. De voorzieningen op platteland zijn ook nodig. Ook daar komt nu meer aandacht voor. Samen met de investeringsagenda van Holland Rijnland kan zo de hele regio evenwichtiger en sterker worden.”

De boekjes zijn gedrukt door Waardewenders op papier waarin maaisel van ecologische beheerde bermen uit het gebied is verwerkt. Een exemplaar kan op verzoek worden toegezonden. Genteresseerden kunnen zich voor een exemplaar melden bij het secretariaat. Er is ook een interactieve PDF-versie beschikbaar.