Natuurboerderij Buitenplaats Molenwei

Initiatiefnemer: Maatschap JVB van der Krogt

Website: https://buitenplaatsmolenwei.nl

Locatie: Stompwijkseweg 27, Leidschendam

Start- en einddatum: december 2019 – oktober 2021

Korte beschrijving

Medio 2004 zijn bij de familie van der Krogt de melkvee activiteiten gestopt en is tot 2013 met vleesvee geboerd. Na ziekte en overlijden van vader J.C. van der Krogt in juli 2015 zijn de agrarische activiteiten onder druk komen te staan, mede omdat geen fosfaatrechten in bezit zijn. Het rendement van de agrarische activiteiten is nihil.
De omvang van het bedrijf en de 15 ha weide maken het onmogelijk om op deze kleine locatie nog een rendabel melkveebedrijf te runnen. Met het oog op afnemende vraag naar grasgewas, mestplaatsing, veranderingen in de landbouwsector, de achterstallige bebouwing en de teruglopende inkomsten heeft de huidige maatschap, Vicky en Bert van der Krogt, besloten eind 2020 de bestemmingswijziging in te dienen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Na 2 jaar onderzoek in de agrarische sector, vastgoedmarkt, maatschappelijke omgeving en netwerken in het hele land is de familie van der Krogt tot de conclusie gekomen dat zij een passend alternatief hebben gevonden. In november 2018 is het alternatief op een netwerkmiddag voor herbestemming van agrarisch erfgoed Provincie Zuid Holland als zeer
toereikend bestempeld en heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek door Boei. Eind augustus 2019 heeft de gemeente het onderzoek gepresenteerd gekregen en is een vervolg ingezet.
Met het oog op het afnemend aantal melkveehouders Leidschendam en Stompwijk ziet de gemeente de case van de familie van der Krogt als pilot voor het herbestemmen van lokale agrarische erven. De eerste helft van 2020 wordt koers gezet naar de bestemmingswijziging die haar inziens zal gaan bestaan uit wonen, hospitality, recreatie, maatschappelijk en agrarisch-natuurbeheer. Oftewel een gemengde bestemming. In 2025 wil de maatschap haar 2700 m2 bebouwde meters getransformeerd hebben naar het nieuwe deelerf met de bijbehorende functies. Om de transformatie naar het nieuwe erfprofiel te overbruggen zijn Vicky en Bert al in 2019 gestart met nieuwe activiteiten en organisaties om stedelingen aan te trekken. Verschillende organisaties en professionals zijn actief geweest op de locatie dus de hoogste tijd om door te pakken.

Om de eerste, concrete stappen in dit traject te realiseren zet de familie van der Krogt in op een Leader subsidie. Deze zal o.a. ingezet worden voor de realisatie van drie ruimten en een innovatieve samenwerkingsvorm. De nieuwe functionele ruimten betreft:

1.     Gebiedslab
In de te herbouwen stal wordt op de plek van het melklokaal en de melkput een groepsruimte van 90m2 gerealiseerd. Deze ruimte, het Lab zal jaarrond gebruikt kunnen worden voor ontmoetingen. Vanuit het Gebiedslab programma worden publieke activiteiten georganiseerd. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de gebiedsvisie van het lokale buitengebied. Maar ook thema’s als biodiversiteit, circulair, klimaat, energie, landbouw en de verbinding stad en land staan centraal. Het Lab wordt met regelmaat verhuurd aan derden en beschikt over keuken faciliteiten.

2.     Event Silo
In de bestaande, inmiddels lege, drijfmestsilo met zicht naar de polder gaat de maatschap met een stretch tentoverkapping, degelijke vloer en stroomvoorziening de ruimte van 150 m2 transformeren naar activiteiten silo. Van april tot en met oktober kunnen sociaal maatschappelijke organisaties, educatie-, onderwijsinstellingen en duurzame initiatiefnemers deze ruimte gebruiken. De Event Silo kan met regelmaat verhuurd worden aan andere partijen voor verschillende doeleinden. De nieuwe Event Silo zal beschikken over stroomvoorzieningen en presentatie middelen. Er kunnen zo’n 80 personen in de silo bij een theateropstelling.

3.       Natuurlokaal
Achter het erf in de wei naast een grote houtsprokkelplaats wordt een buitenlokaal gerealiseerd met een tipi tent van 8 meter dia. De tipi is voorzien van elektra, een tweedehands houten vloer en wordt ingericht met kringloopmeubilair. Van april tot en met september zal de tipi dienstdoen als ontmoetingsplaats voor organisaties en groepen uit de stad. De tent betreft een zware kwaliteit, gebruikt, demomodel van een erkende leverancier, is weerbestendig en kan met warm weer helemaal opengezet worden. De tipi staat op een privéveldje met zicht over de polder.

Subsidie

op 30 juli 2020 heeft de provincie de beschikking verleend. Hierin wordt een subsidie toegekend van in totaal € 60.000. Dit bedrag bestaat voor € 30.000 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 15.000 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor € 15.000 uit een bijdrage van de gemeente Leidschendam-Voorburg