Onderzoek naar de bruikbaarheid van circulaire meetmethoden in de landbouw

Kringlooplandbouw is een actueel thema en wordt gezien als een belangrijke manier om verschillende problemen (biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid) in relatie tot de landbouw het hoofd te bieden. Maar dan moet je als agrariër wel weten hoe en waarop je moet en kunt sturen. In samenwerking met LEADER Holland Rijnland heeft Aron Klinkenberg, Master student …

Lees meer