De Tureluur

Initiatiefnemer: Stichting De Tureluur

Website: www.detureluur.nl

Locatie: Stompwijkseweg 40, Leidschendam

Start- en einddatum: november 2021 – juli 2022

Korte beschrijving

Stichting De Tureluur wil een duurzaam en maatschappelijk verantwoorde invulling van een recreatief knooppunt in een bijzonder buitengebied realiseren. Gestoeld op circulaire principes. De Tureluur is onderdeel van het recreatief knooppunt in de Nieuwe Driemanspolder, welke door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is vastgesteld. Het bestaat uit een kleine horecavoorziening, multifunctionele ruimte en verblijfsruimte waar 20 mensen met een verstandelijke beperking een dagactiviteit kunnen uitvoeren. Het werk in de keuken, het restaurant en het onderhoud van het recreatief gebied zal als dagbestedingsactiviteit worden uitgevoerd.

Subsidie

Op 2 november 2021 heeft de provincie Zuid-Holland de beschikking verleend. Hierin wordt een subsidie toegekend van in totaal € 100.000. Dit bedrag bestaat voor € 50.000 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 25.000 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor € 25.000 uit een bijdrage van het Hoogheemraadschap Rijnland.