Betekenisvol bezoekerf Hoeve Kazan

Initiatiefnemers: John en Saskia Joha

Website: https://hoevekazan.nl

Locatie: Blokland 28, Nieuwveen

Start- en einddatum: 15 juli 2021 tot en met 31 december 2022

Het project

Wij zijn Saskia en John Joha, eigenaren van Hoeve Kazan, en wij hebben een ideaal. Ons ideaal is dat het ook anders kan in landbouwend Nederland. Zonder schaamte kunnen wij ons koploper in Zuid-Holland noemen wat betreft kringlooplandbouw en natuur inclusieve landbouw. In onze visie benadrukken we dat alles moet kloppen: dierwelzijn èn biodiversiteit èn een gezonde en vitale bodem èn nutriëntenstroom zo veel mogelijk gesloten èn sociaal betrokken èn klimaatneutraal. Zo zorgen onze koeien voor duurzaam en gezond vlees dat prima thuis past in een gezond dieet. Ons bedrijf is steeds in ontwikkeling; gericht op kwaliteit, duurzaamheid en verbinding. Met het project Betekenisvol bezoekerf Hoeve Kazan nemen we een grote stap voorwaarts. Onze doelstelling is dan ook:

Met de realisatie van het ‘Betekenisvol bezoekerf Hoeve Kazan’ kunnen we onze wijze van, en visie op, gezonde en duurzame voedselproductie uitbreiden en uitdragen waarmee we bijdragen aan bewustwording en verandering in consumptiegedrag.

Om dit doel te bereiken worden in de periode van 15 juli 2021 tot een met 31 december 2022 drie activiteiten uitgevoerd:

De realisatie van een ronde houten potstal met publieksruimte

We investeren in de meest duurzame stal van Nederland: een ronde potstal volledig gerealiseerd uit hout. De stal wordt het sieraad van ons erf. Nieuwkoop en Holland Rijnland krijgen hiermee de derde houten ronde potstal van Nederland, en de enige met een bezoekersplatform. De stal biedt met een diameter van 33 meter plek aan 100 zoogkoeien en bijbehorend jongvee. Met de bouw van deze stal kunnen we groeien van 50 naar 100 zoogkoeien, daarmee realiseren we een bedrijfseconomisch duurzaam en zeer extensief vleesveebedrijf.

De inrichting van een educatief beleeferf

Onderdeel van het educatief beleeferf is een interactieve belevingsroute, met uitleg over het boerenbedrijf, regeneratieve landbouw, weidevogelbescherming, de kruiden- en moestuin en bijvoorbeeld vlinders. Omdat ons erf zonder begeleiding is te bezoeken, kunnen ook wandelaars van de Kazan- en Lindenhorst wandelroute het erf beleven. Het educatief beleeferf realiseren we met verschillende samenwerkingspartners, zoals de Vlinderstichting, en is gericht op volwassenen met kinderen van 4-12 jaar. We verwachten zo’n 3.000 tot 6.000 bezoekers per jaar.     

De ontwikkeling van het concept Maaltijd met Impact

Vertellen wat we doen en wat onze idealen zijn. Vertellen waar het voedsel in Nederland vandaan komt en welke impact de consument met zijn of haar eetgedrag kan hebben. Door tijdens deze ‘Maaltijd met Impact’ in gesprek te gaan met gasten en influencers creëren we diepgang die onze gasten bewust maken van de keuzes die zij kunnen maken: de eerste stap tot gedragsverandering. Het concept werken we uit in samenwerking met studenten van HAS Den Bosch, waarbij monitoring van het effect – de beoogde gedragsverandering – intrinsiek onderdeel is. Deze maaltijden organiseren we tweemaal per maand, waarmee we zo’n 600 gasten per jaar bereiken.

Subsidie

Op 4 maart 2022 heeft de provincie de beschikking verleend. Hierin wordt een subsidie toegekend van in totaal € 89.200. Dit bedrag bestaat voor € 44.600 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 22.300 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor € 22.300 uit een bijdrage van de gemeente Nieuwkoop.