Lokale Actie Groep

Wat doet de Lokale Actie Groep (LAG)?

De Lokale Actie Groep (LAG) is de instantie die LEADER aanvragen beoordeelt en selecteert. Daarnaast wil de LAG in een zo vroeg mogelijk stadium, dus voordat een plan voor subsidie wordt ingediend, in contact komen met initiatiefnemers om hen te helpen om tot een zo goed mogelijk project te komen. De LAG organiseert de komende jaren ook regelmatig bijeenkomsten om informatie te geven.

Tweemaal per jaar kunnen projecten voor subsidie worden ingediend. De LAG beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit aan de Provincie Zuid-Holland, die de beschikkingen afgeeft.

Samenstelling van de Lokale Actie Groep

De LAG is samengesteld uit mensen uit het gebied. De leden die geen overheid vertegenwoordigen zijn lid op persoonlijke titel. Een Europese eis is dat de LAG voor meer dan de helft bestaat uit vertegenwoordigers van niet-overheden.

De LAG is als volgt samengesteld (tussen haakjes is tevens vermeld in welke van de twee thematische subgroepen het betreffende LAG lid zitting heeft: G = Gezondheid en CE = Circulaire Economie):

Namens niet-overheden

Theo van Leeuwen, voorzitter (CE)

Lokale Actie Groep Holland Rijnland
V.l.n.r.: Nico Dolmans, Arthur, Hilgersom, Marjon Verkleij, Theo van Leeuwen, Claudia Thunnissen, Carla Glorie, Ilia Neudecker, Marcel Gordijn, Hans Nuiver, Ko Droogers. Niet op de foto: Hannie Korthof

Marjon Verkleij, vice-voorzitter (CE)

Ko Droogers (G)

Claudia Thunnissen (G)

Hans Nuiver (CE)

Arthur Hilgersom (G)

Ilia Neudecker (CE): per 9 juli 2020 uittredend

Anne Marie van Dam (G)

Carla Glorie (G)

Nico Dolmans (G)

Namens overheden

Marcel Gordijn, Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (CE)

Hannie Korthof, Omgevingsdienst West Holland (CE)

Lia van Rijen, Hoogheemraadschap Rijnland (CE)

Kees Verdouw, Provincie Zuid-Holland (agenda-lid)