Privacy

Om de privacy van burgers te beschermen is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Persoonsgegevens die verwerkt worden via websites, vallen hier eveneens onder.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u herleidbaar bent tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Persoonsgegevens zijn bij voorbeeld de naam en het adres maar ook e-mailadressen of een sofinummer.

LEADER Holland Rijnland gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en ook niet langer dan voor dat doel strikt noodzakelijk is. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor een bepaalde publicatie, b.v. onze nieuwsbrief dan gebruiken wij deze gegevens niet om ook ongevraagd informatie toe te zenden.

U kunt onze volledige privacy verklaring HIER downloaden