Bijeenkomst “De weg van de meeste weerstand: circulair ondernemen in een lineaire economie”

Drie studenten van de Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit, hebben vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar de ervaringen met en effecten van circulaire projecten in het MKB. Danilo Verboom heeft gekeken naar de manier waarop LEADER als (Europees) subsidieprogramma een stimulans of juist een belemmering is voor Sustainable Business Innovation. Manel Hossny onderzocht bij MKB ondernemers de perceptie van de begrippen duurzaamheid en circulaire economie, terwijl Thomas van Eechoud de ‘drivers’ en belemmeringen in kaart bracht in de bouwwereld om de circulaire principes toe te passen.

Donderdagmiddag 17 september presenteerden zij de resultaten in Theeschenkerij Proef de Tuin op het terrein van de Proeftuin van Holland, Rijneveld 153 te Boskoop. Vanwege de Corona situatie was deelname aan de bijeenkomst beperkt. De bijeenkomst kon ook online worden gevolgd.

De presentaties van Manel, Thomas en Danilo werden afgewisseld met reacties van ondernemers die mee hadden gewerkt aan het onderzoek: Ronald Koeleman van Local2local circular orchids, Desirée van Paridon van Bed&Bulbs en Jos van Lint van Green Float. Hans Nuiver, lid van de Locale Actie Groep, reflecteerde naar aanleiding van de studie van Danilo met name op het spanningsveld tussen de bestuurlijke wereld en de wereld van de ondernemer.

De bijeenkomst werd door de deelnemers, zowel in de zaal als online goed gewaardeerd: het programma zat goed in elkaar, was levendig en leerzaam. Velen waren positief verrast door het enthousiasme dat de betrokken ondernemers aan de dag legden, ondanks de vake lange en moeizame weg die ze af moesten leggen om hun project te realiseren.

Van de bijeenkomst zijn opnamen gemaakt. Hiervan wordt nog een verkorte videoversie van gemaakt, die te zijnertijd via onze mediakanalen gepubliceerd zal worden.

Na de bijeenkomst vond de wereldprimeur plaats van de het 2e prototype van Green Float, https://www.proeftuinvanholland.nl/greenfloat.