Onderzoek onder MKB naar Circulaire economie

Onderzoek onder MKB naar Circulaire economie levert verrassende inzichten op
In de afgelopen maanden heeft Ruud Hendriks, Young Professional van Hogeschool InHolland, in opdracht van LEADER Holland Rijnland 15 MKBers geïnterviewd over de circulaire economie, één van de hoofdthema’s van ons programma. De geïnterviewde ondernemers zijn allemaal actief in het verduurzamen van hun productieproces, maar doen dit op heel uiteenlopende manieren. Ze doen dit deels uit idealisme, maar de portemonnee wordt zeker ook niet vergeten. “Ik loop weliswaar voor de muziek uit, maar ik weet zeker dat dit de toekomst is”, was een veel gehoorde uitspraak.

Eén van de verrassende inzichten uit het rapport is dat bedrijven die zich positief profileren met duurzaamheid, een aantrekkingskracht hebben op gekwalificeerd personeel. Niet onbelangrijk in een tijd waarin het steeds lastiger wordt voor met name de technische sectoren om goed personeel te vinden.

Het beknopte en zeer leesbare rapport is gratis te downloaden.

Als vervolg op het onderzoek gaat LEADER Holland Rijnland in samenwerking met LEADER Polders met Waarden, LEADER Weidse Veenweiden, Groene Hart werkt! en de Rabobanken in de regio volgende week een korte online enquête uitzetten onder het MKB in het Groene Hart en de Duin- en Bollenstreek. Hierover volgt nog een afzonderlijk bericht.