Waterliniehoeve ontvangt LEADER-subsidie voor circulaire hooiberghutten

Er werd lang naar uitgekeken, maar op 28 augustus ontving de familie Boer dan toch het bericht van de provincie dat de LEADER-subsidie voor het project Waterliniehoeve was verleend. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van vier circulaire hooiberghutten op hun melkveebedrijf in Woerdense Verlaat, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen uit de eigen regio.

Voortuitlopend op de subsidietoekenning zijn Perry en Elselina Boer al begonnen met het laten bouwen van de eerste twee trekkershutten. Door gebruik te maken van zonneboilers in combinatie met vloerverwarming en isolatie met onder andere wol van de eigen schapen kan het seizoen een stuk worden verlengd. De planning is dat de hutten vanaf de herfstvakantie te huur komen.

De titel Waterliniehoeve is ontleend aan het feit dat de boerderij gelegen is aan de Oude Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie uit de 17e en 18e eeuw en nu een populaire recreatieve en toeristische bestemming.