Terugblik: Netwerkbijeenkomst ‘Van VAB naar FAB’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit recent onderzoek van Wageningen Economic Research en Kadaster blijkt dat de provincie Zuid-Holland in 2030 bijna 1,3 miljoen m2 aan Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VBA) zal tellen, zo’n 250 voetbalvelden. Voor ongeveer een 0,5 miljoen m2 wordt het zeer lastig om hiervoor een zinvolle bestemming te vinden, terwijl sloop ook geen optie is.

Verrommeling van het landschap ligt op de loer. Ook neemt het risico toe dat deze ruimtes gebruikt gaan worden voor activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen, een trend die in sommige provincies al gaande is.

Wiens probleem is dit? Of positiever geformuleerd: welke kansen zijn er om deze leegstand om te zetten in nieuwe gebruiksvormen en nieuwe verdienmodellen, die het daglicht wel kunnen verdragen en die het landschap in de regio Holland Rijnland kunnen verrijken? Welke hobbels moeten daarbij worden genomen en welke partijen kunnen een rol spelen om deze hobbels weg te nemen?

 

We pakken de handschoen op

In de afgelopen periodes heeft LEADER al vele tientallen initiatieven ondersteund, waarbij een VAB en nieuwe bestemming kreeg. Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen, wil

LEADER Holland Rijnland graag de handschoen oppakken en organiseerde daarom op donderdagmiddag 11 oktober vorig jaar een eerste netwerkbijeenkomst in en voor de regio Holland Rijnland. Zo’n 50 deelnemers – provincie, gemeenten, ondernemers, architecten, projectontwikkelaars, aannemers en maatschappelijke organisaties – kwamen bij elkaar voor een levendige bijeenkomst.

 

Edo Gies, onderzoeker van de Wageningen Universiteit leidde het thema in aan de hand van het door Wageningen Universiteit & Research en Kadaster in opdracht van de provincie Zuid-Holland in 2017 uitgevoerde onderzoek.

Daarna werd aan de hand van praktijkvoorbeeld De Hartebaan vanuit verschillende perspectieven verteld, hoe een uiteindelijk succesvol proces van herbestemmen kan verlopen.

Vervolgens werden vertegenwoordigers van de gemeenten in ons LEADER gebied aan het woord laten over de vraag welk beleid zij hebben of voorstaan met betrekking tot het  hergebruik van VABs.

Tijdens de bijeenkomst was er volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de kansen om VABs om te toveren in FABs (Fabuleuze Alternatieve Bestemmingen). Aansluitend aan de bijeenkomst zijn met een aantal initiatieven vervolggesprekken gehouden. Een aantal daarvan zal naar verwachting in de loop van 2019 leiden tot en subsidie-aanvraag bij ons LEADER programma.

Het verslag van de bijeenkomst is inmiddels beschikbaar.