Overzicht van goedgekeurde projecten

Oktober 2017 zijn de eerste LEADER subsidie aanvragen beschikt. Dit houdt in dat aanvragen na een positieve, inhoudelijke beoordeling door de Lokale Actie Groep en een technische beoordeling door de provincie Zuid-Holland, een zogenaamd verleningsbeschikking ontvangen. Hierin staat aangegeven welk subsidiebedrag wordt toegekend en aan welke voorwaarden een aanvrager moet voldoen tijdens de uitvoering.