Mooie oogst op Innovatiecafé over Voedselbossen, eetnatuur en sociale tuinen!

Ongeveer 70 deelnemers kwamen met het mooie weer naar het oude stadhuis van Oudewater voor het Innovatiecafé over voedselbossen, eetbare natuur en sociale tuinen. Dit café werd georganiseerd door de drie LEADER-gebieden in het Groene Hart, Groene Hart werkt! en de Rabobanken in het Groene Hart.

De inspiratie werd geleverd door Klaas-Hemke van Meekeren die namens de LEADER-groep Weidse Veenweiden vertelde over de excursie naar eetbare stad Andernach (D) vorig jaar juni. Toen gingen 30 mensen uit het gebied op bezoek bij de permacultuurtuin in Eich en de daarbij gelegen stad Andernach. Tussen tuin en stad is een nauwe relatie: in de tuin worden met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt fruit en groenten gekweekt en dieren gehouden en de producten en pootgoed vinden hun weg naar de stad. Daar heeft de gemeente zoveel mogelijk openbare ruimten met dat pootgoed beplant zodat de inwoners zelf kunnen oogsten maar ook meehelpen met het verbouwen van de producten. Het verslag van die excursie is te vinden via deze link.

Klaas-Hemke kreeg veel vragen van de geïnteresseerde en soms ook kritische zaal. De sociale invalshoek oogstte lof maar in hoeverre dit nu echt permacultuur was, daar werden vraagtekens bij gezet.

Vervolgens was het de beurt aan maar liefst zeven initiatiefnemers uit het hele Groene Hart om hun idee te pitchen.

De ideeën waren:

Elk initiatief kende zijn eigen aanleiding maar kent ook elk zijn eigen uitdagingen waarover ze een vraag stelden aan de zaal. Na een korte pauze verdeelden de aanwezigen zich over de zeven initiatieven en gaven hen tips, handige contacten of andere feedback. Dit leidde tot een mooie oogst aan tips zoals zorg dat je geleidelijk begint en niet teveel in een keer probeert te realiseren. Een andere initiatiefnemers zat met de vraag wat te doen met pieken in de productie van groenten en fruit en kreeg daarvoor de tip om aan de ene kant naar de teeltplanning te kijken en aan de andere kant naar instanties als de voedselbank of restaurants. Alle initiatiefnemers waren blij met de gegeven tips en met het meedenken! Tijdens het café werd er ook een beeldverslag gemaakt door sneltekenaar Ronald van der Heide.