LEADER Netwerk Nederland succesvol

Vorig jaar hebben de 20 LEADER gebieden in Nederland zich aangesloten bij ELARD, de Europese koepel van de meer dan 2500 LEADER gebieden die Europa rijk is. In het verlengde hiervan hebben de Nederlandse Lokale Actie Groepen het LEADER Nederland Netwerk opgericht. Het netwerk is bedoeld om kennis en ervaringen te delen en om een gezamenlijke inbreng te leveren in de discussie over de invulling van het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waar LEADER onderdeel van is.

Het netwerk was direct succesvol. In samenwerking met het Netwerk Platteland en het Regiebureau POP werd een projectenbrochure ontwikkeld die een mooi beeld gaf van de rijkheid en verscheidenheid aan de LEADER projecten. De brochure werd uitgereikt op de eerste landelijke LEADER dag op 26 oktober vorig jaar. Op 13 november dit jaar wordt de 2e editie gehouden. Meer informatie zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Daarnaast is LNN ook actief in de lobby om LEADER ook in de volgende periode (2021-2027) een goede plek te geven in het landbouw- en plattelandsbeleid. De 20 LEADER gebieden hebben hun gedachten hierover verwoord in een gezamenlijk position paper.

LNN is inmiddels ook vertegenwoordigd in de werkgroep LEADER in het nieuwe GLB, die de input moet leveren voor de manier waarop LEADER ingevuld wordt in het Nationaal Strategisch Plan (NSP)