LEADER in tijden van Corona

Startups zoals De Groene Bollenschuur worden hard geraakt.

Ons LEADER programma is gericht op vernieuwende ondernemersinitiatieven. Veelal kleine bedrijven en startups, die hun nek uitsteken om bij te dragen aan de gezondheid van mens en leefomgeving of de circulaire economie. Bij ondernemen hoort risico’s nemen. Dat weet iedereen.

Als initiatieven een aanvraag indienen voor een bijdrage uit ons LEADER programma, moeten ze om die reden bij hun plan ook een risicoanalyse doen: wat zou er tijdens of na de uitvoering van het project mis kunnen gaan, hoe groot is de kans dat het optreedt? Wat is de impact, als het optreedt en wat kun je er zelf aan doen om de risico’s te verminderen of de gevolgen op te vangen?

In de risicoanalyse van de aanvraag “Herbestemming bollenschuur De Hartebaan” (nu: De Groene Bollenschuur) van Marieke en Kees van Kampen uit Hillegom stond als eerste risico vermeld: “dat er geen gasten komen die gebruik willen maken van de Bed & Breakfast waardoor we financieel onvoldoende dekking hebben”. Het risico dat dit zou gebeuren, werd door hen als klein ingeschat met beperkte gevolgen. En waarom ook niet? Een unieke accommodatie op een perfecte locatie, vlakbij De Keukenhof. Succes gegarandeerd. De Lokale Actie Groep was het daar mee eens en keurde de aanvraag zonder meer goed.

Wat er niet in hun risicoanalyse stond was: de mogelijkheid van de inslag van een asteroïde, de Zombie Apocalyps of de wereldwijde uitbraak van een nog onbekend virus. Als je met zulke onwaarschijnlijke gebeurtenissen rekening zou moeten houden, kwam er nooit meer een initiatief van de grond.

En toch is dit waar ze, net al zovele andere ondernemers in de hospitality branche, nu mee worden geconfronteerd. Marieke: “we zijn op zich wel open, maar we hebben nul boekingen. We zouden om deze tijd van het jaar helemaal vol moeten zitten. Het is hier in de Bollenstreek nu hoogseizoen. Als je naar buiten kijkt, het is prachtig, maar de mensen kunnen niet komen”.

En dat terwijl het stel vorig jaar om deze tijd een vliegende start kon maken en eindelijk de eerste kamers kon gaan verhuren. Het had zes jaar aan plannen maken, het overtuigen van instanties, het vinden van financiering en het onderhandelen met leveranciers gekost, voordat in 2018 ten langen leste begonnen kon worden met de herbouw van de monumentale houten bollenschuur “De Hartebaan”.  De herbouw en herbestemming is zoveel als mogelijk gedaan in overeenstemming met de principes van circulair bouwen, waarbij tegelijkertijd de monumentale status van het pand behouden kon blijven. Een waar kunststukje.

Door alles op alles te zetten, konden vorig jaar met Pasen de eerste kamers verhuurd worden. Marieke: “we hadden een goed eerste jaar en we keken er naar uit om nu een vol jaar te draaien en op die manier wat reserves op te kunnen bouwen. Vanwege het Corona virus ziet het er allemaal anders uit. We proberen nu nog via andere kanalen huurders te krijgen, zoals tijdelijke werknemers. Ik denk dat we het voorjaar als verloren kunnen beschouwen. Gelukkig ontvangen we in de zomer en het najaar ook veel mensen die de kust en steden willen bezoeken. Uiteindelijk zal het wel weer goed komen”.

Hoe totaal anders is de situatie een eindje verderop bij het biologische tuinbouw- en distributiebedrijf Kievit in Katwijk: “qua werkdruk staan de zeilen op het moment bijzonder strak gespannen”, aldus eigenaar Sebastiaan Bos. “We draaien een derde meer omzet dan tijdens de drukste periode van jaar, in de weken voor de Kerst. Je merkt toch dat een deel van de mensen door deze crisis zich bewuster wordt van de rol van lokale, gezonde voeding en wat dit kan doen voor je weerstand”.  Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn: “Het probleem zit in de arbeidsbezetting en in het zodanig organiseren van de werkzaamheden, dat we kunnen voldoen aan de Corona maatregelen. De gezondheid van mijn medewerkers en mijn klanten staat uiteraard voorop, maar dat betekent wel volle bak werken om alles rond te kunnen zetten. En het werk op het land begint nu ook echt op gang te komen. Gelukkig had ik wel net mijn LEADER eindverantwoording ingeleverd, dat scheelt”. Sebastiaan is er van overtuigd dat de manier waarop zijn bedrijf is opgezet met eerlijke, biologische producten die lokaal worden afgezet, het meer crisisbestendig maakt, dan zijn collega’s die voor de export produceren.

Startup Hihahut zit een beetje tussen beide in. Een van de initiatiefnemers van dit unieke, circulaire trekkershutten concept, Marga de Jong: “ons seizoen begint pas in mei, dus we hopen vurig dat tegen die tijd de situatie weer beter is dan nu. We hebben nog wel boekingen staan die gemaakt zijn uit de tijd van voor de maatregelen, maar de laatste twee weken is er niet een meer bijgekomen”.

Marga en de twee andere partners, Toine van Bostelen en Anne Beuk, kijken toch met enige zorg naar de nabije toekomst. Ze hebben het laatste jaar flink geïnvesteerd om het aantal Hihahutten te verdubbelen van vier naar acht en kunnen de inkomsten uit de verhuur dus goed gebruiken: “we zijn op allerlei manieren aan het kijken hoe we de verhuur toch door kunnen laten gaan.  We hopen dat we aan de mensen uit weten te leggen wat we allemaal doen om hun veiligheid en gezondheid te garanderen. Daarbij kijken we naar elk aspect: extra schoonmaken en desinfecteren van de hutten na elk bezoek, misschien de hutten steeds een korte periode leeg laten tussen twee huurperioden in. We zijn ook met de leverancier van de ontbijtmanden aan het kijken, hoe we dat veilig kunnen regelen”.  Marga verwacht, als de huidige maatregelen verlengd gaan worden, dat er toch wel afzeggingen gaan komen, omdat men niet met het openbaar vervoer kan komen of omdat alle andere activiteiten in de buurt afgelast of dicht zijn: “gelukkig zijn we van nature positief en optimistisch ingesteld. We gaan er van uit dat het uiteindelijk allemaal goed komt en dat de mensen straks juist een paar dagen in een Hihahut op het platteland willen verblijven na deze stressvolle periode. We zijn verder nog gezond, dat is op dit moment toch het allerbelangrijkste.”