LEADER Holland Rijnland wordt LEADER Hollandse Plassen

Nu het succesvolle programma LEADER Holland Rijnland is afgerond, maken we ons op voor een nieuwe periode. De komende maanden gaan we als gebied aan de slag om een nieuw plan, een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) te maken. Na goedkeuring van deze LOS door de provincie, kan het gebied aanspraak maken op nieuwe Europese en provinciale middelen om in de periode 2023-2027 lokale intiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de sociaaleconomische versterking van ons platteland.

In vergelijking met de vorige periode, zijn er wel belangrijke verschillen. Een daarvan is dat het werkgebied voor een deel anders wordt: de Duin- en Bollenstreek maken geen onderdeel meer uit, terwijl de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen zijn toegevoegd. Om die reden verandert ook de naam: LEADER Holland Rijnland wordt LEADER Hollandse Plassen. Op de website van LEADER Hollandse Plassen is meer informatie te vinden.

Op donderdagavond 8 december is de startbijeenkomst. Iedereen uit de regio is welkom en toegang is gratis. Aanmelden kan HIER