Landscheidingsdijk

Initiatiefnemer: Gemeente Den Haag

Locatie: Landscheidingsdijk

Start- en einddatum: 30 augustus 2021 tot en met 31 december 2022

Het project

Het gaat om het realiseren van twee circulaire bruggen voor voetgangers om de landscheidingsdijk en de Nieuwe Driemanspolder beter te verbinden met de Haagse wijk Leidschenveen. Momenteel is de landscheidingsdijk een niet-toegankelijke langgerekte strook grond van ca. 1750 m lang en ca. 16 ha groot gelegen tussen de wijk Leidschenveen in Den Haag en de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer/LeidschendamVoorburg. Door de aanleg van de twee bruggen kan de dijk toegankelijk en de 3MP beter bereikbaar worden gemaakt en wordt zo bijgedragen aan een verbeterde stad-land verbinding en meer beweegmogelijkheden voor bewoners ten behoeve van een gezonde leefstijl (fase 1).

Dit is onderdeel van een groter project waarbij de landscheidingsdijk samen met stakeholders wordt ingericht en geprogrammeerd om de cultuurhistorisch bijzondere middeleeuwse landscheidingsdijk herkenbaar maken, natuur ontwikkelen in de vorm van bloemrijke graslanden, ecologisch oevers en opgaande vegetatie (bomen en struiken) en inwoners uit omliggende wijken meer sport- en recreatiemogelijkheden bieden (fase 2).

Middels een innovatief aanbestedingsproces voor circulair ontwerpen, wordt door de gemeente een ontwerpbureau geworven om een circulair ontwerp te maken voor de bruggen. Deze subsidieaanvraag heeft betrekking op de eerste fase, die bestaat uit de aanleg van 2 bruggen.

Subsidie

Op 29 juli 2022 heeft de provincie de beschikking verleend. Hierin wordt een subsidie toegekend van in totaal € 433.350. Dit bedrag bestaat voor € 216.675 uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De gemeente Den Haag draagt zelf de andere € 216.675 bij.