Jaarverslag 2022

Op 21 februari besprak de Lokale Actie Groep het Jaarverslag 2022. Dit was het laatste jaar dat in deze programma-periode aanvragen konden worden ingediend. Dit betekent dat de LAG de balans op kon maken. Over het algemeen is er tevredenheid over wat er met het programma is bereikt. Met name op het thema Circulaire economie is de LAG positief verrast door het grote aantal lokale initiatieven. Wat vooral bij blijft is de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers. 

In de afgelopen periode hebben 20 initiatieven gezorgd voor € 6,5 miljoen aan investeringen. ‘Europa’ droeg € 1,5 miljoen bij. Provincie en gemeenten deden samen ook eenzelfde bedrag. 

Het jaarverslag is HIER te downloaden