Terugblik: Innovatiecafé ‘Brandstof of grondstof?’

Het LEADER programma Holland Rijnland ‘Op weg naar een Healthy Region’ wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Onderdeel van deze transitie is om grondstoffen en reststromen zolang mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden. Dit vergt een omslag in denken, handelen en organiseren.

Land- en tuinbouw en agro-industrie in onze regio worden primair gezien als leverancier van voedsel, maar in feite zijn zij schakels in een netwerk waarin vele ketens met elkaar zijn verbonden. Samen met bosbouw, openbaar groen en natuur- en landschapsbeheer zijn ze bronnen van biomassa voor voedsel, veevoer, geneesmiddelen, chemicaliën, vezels, materialen en brandstoffen.

Het gaat hierbij om substantiële volumes: Metabolics heeft b.v. becijferd dat het Groene Hart jaarlijks zo’n 159 kiloton organische reststromen oplevert. Daar komen nog eens 63 kiloton aan slootmaaisel en bermgras en 21 kiloton aan agrarische reststromen bij.

De inzet van biomassa c.q. organische reststromen uit ons landschap als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld bouwmaterialen en verpakkingen, ter vervanging van de nu gebruikte traditionele fossiele- en niet-recycleerbare grondstoffen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen en kritieke grondstoffen.

Om die reden organiseerde LEADER Holland Rijnland samen met haar partners Economie071, Groene Hart werkt!, LEADER Polders met Waarden en LEADER Weidse Veenweiden op

dinsdagmiddag 6 november vorig jaar  een Innovatiecafé onder de titel “Brandstof of grondstof? Kansen voor het verwaarden van biomassa uit landschap in de regio”.

 

Het café werd ingeleid door Leon Joore van het Natuurvezel Applicatie Centrum.  Hij ging in op de schier eindeloze mogelijkheden om vezelige reststromen een tweede leven te geven.

Daarna vertelde Tjibbe Winkler van het Grondstoffen Collectief Almere hoe je ideeën en kansen omzet in producten en business cases.

 

Aansluitend was er gelegenheid om in kleinere groepen te brainstormen over nieuwe toepassingen van biomassa uit landbouw, openbaar groen, natuur en landschap.

Vanuit het LEADER programma zijn wij momenteel met onze partners bezig om de uitkomsten van de bijeenkomst een vervolg te geven. Binnenkort hierover meer.

 

Het verslag van de bijeenkomst is inmiddels beschikbaar.

 

Combilogo Groene Hart werkt