Indienings- en beoordelingsdata

Aanvragen die op of voor 25 april 2022 worden ingediend, worden op 24 mei beoordeeld.

Daarna is 20 juni 2022 de allerlaatste dag dat er nog een een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Deze aanvragen worden op 12 juli beoordeeld

Er is echter geen garantie dat er nog voor alle aanvragen voldoende budget is.

Neem daarom altijd eerst contact op met de coördinator