Indienings- en beoordelingsdata

Deadline indienen subsidieaanvraag
Beoordeling Lokale actie Groep  
Maandag 29 maart 2021  Maandag 26 april 2021, 10 – 12.30 uur
Maandag 31 mei 2021  

Woensdag 7 juli 2021
Dinsdag 29 juni 2021, 10 – 12.30 uur

Maandag 26 juli 2021, 10 – 12.30 uur
Maandag 30 augustus 2021Dinsdag 28 september 2021, 10 – 12.30 uur
Maandag 25 oktober 2021Dinsdag 23 november 2021, 10 – 12.30 uur  
Maandag 20 december 2021  Dinsdag 18 januari 2022, 10 – 12.30 uur
Maandag 28 februari 2022  Dinsdag 29 maart 2022, 10 – 12.30 uur
Maandag 25 april 2022  Dinsdag 24 mei 2022, 10 – 12.30 uur
Maandag 20 juni 2022  Dinsdag 12 juli 2022, 10 – 12.30 uur
Maandag 22 augustus 2022Dinsdag 20 september 2022, 10 – 12.30 uur
Maandag 17 oktober 2022Dinsdag 15 november 2022, 10 – 12.30 uur
Maandag 28 november 2022Dinsdag 20 december 2022, 10 – 12.30 uur

Ga terug Subsidie aanvragen

Ga naar Subsidievoorwaarden

Ga naar Aanvraagprocedure

Ga naar Aanvraagdocumenten

Ga naar Beoordeling aanvragen