Herbestemming Wagenloods Landlustweg krijgt vorm

Een rode draad die loopt door het LEADER-programma: het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het geven van nieuw leven aan in onbruik geraakte agrarische gebouwen. De Wagenloods aan de Landlustweg tussen Alphen aan den Rijn en Koudekerk is hiervan ook weer een goed voorbeeld: pa en ma Kraan besloten in 2003 het melkveebedrijf te beëindigen vanwege gebrek aan toekomstperspectief en plannen van de gemeente om in de polder woningen te bouwen. Na het overlijden van de haar ouders besloot dochter Marieke Kraan samen met haar partner Jeroen Geenen om de Wagenloods, in 1946 met Marshall hulp gebouwd, op te knappen en multifunctioneel her te bestemmen. Het initiatief maakt weer onderdeel uit van hun plan om op deze locatie hun ’tiny farm’ door te ontwikkelen. Hieronder valt onder andere ook het opknappen en uitbreiden van de mooie hoogstamboomgaard.

”Alles wat aandacht krijgt, groeit”

Op 31 augustus konden vrienden, familie, buren en andere belangstellenden kennis nemen van de stand van zaken. Nadat in 2021 de vergunning door de gemeente was afgegeven en de LEADER-subsidie was aangevraagd en verleend, is gestart met de renovatiewerkzaamheden. Geprobeerd wordt dit zo circulair mogelijk te doen, door het hergebruik van materialen. Als de renovatie is afgerond, biedt de karakteristieke Wagenloods plaats aan een streekwinkel, een Bed&Breakfast en een workshopruimte.

Place making

Marieke: “we merken dat van het een het ander komt: in opdracht van Naturalis wordt in samenwerking met het Landschapsfonds Alphen aan den Rijn biodiversiteitsonderzoek gedaan in de boomgaard, is door de vogelwerkgroep een uilenkast geplaatst en zijn we met PReT bezig bestaande recreatieroutes te verbeteren. Waar we samen met de buurt naar toe willen, is om dit mooie polderlandschap open en levendig te houden. We noemen dit ‘place making’, een concept dat ontwikkeld is voor vervallen stedelijke wijken, maar dat we nu ook in het buitengebied willen toe gaan passen”.

De bijeenkomst werd ook aangegrepen voor het overhandigen van de gebruikelijke LEADER-plaquette door wethouder Relus Breeuwsma en Hans Nuiver, lid van de Lokale Actie Groep LEADER Holland Rijnland.

Breeuwsma: “dit initiatief van onderop is een mooi voorbeeld van de nieuwe rol die agrarische bedrijven in het landschap kunnen spelen. We moeten er voor zorgen dat onze recreatie en toerisme activiteiten goed aansluiten bij parels als deze”.

Hans Nuiver voegde daar aan toe LEADER staat voor publiek-private samenwerking en dat dit hiervan een mooi voorbeeld is. “We zien verder ook potentie in het begrip place making en willen met de regio kijken of we hier in de volgende periode mee mee kunnen doen”.