De Hartebaan ontvangt plaquette uit handen wethouder van Rijn

Iedereen in Hillegom kent de houten bollenschuur ‘De Hartebaan’ aan de Leidsestraat. Niet alleen een gemeentelijk monument, maar een icoon van de streek. Deze status kon niet voorkomen dat de ruim honderd jaar oude bollenschuur al jaren zachtjes aan het vergaan was. Hillegommers Kees en Marieke van Kampen, konden het niet langer aanzien en namen een gewaagd besluit: laten we het kopen, in oude luister herstellen en het tegelijkertijd een nieuwe, economische bestemming geven in de vorm van een Bed & Breakfast gelegenheid en ruimte voor Marieke’s diëtistenpraktijk.

Om de omvangrijke renovatie te kunnen bekostigen, werd onder andere gezocht naar subsidiemogelijkheden en kwam het stel uiteindelijk uit bij het Europese LEADER programma Holland Rijnland. Eind vorig jaar kwam het verlossende bericht dat de subsidie was toegekend. Behalve vanuit LEADER, is er ook een financiële bijdrage vanuit de provincie en even grote bijdrage van de gemeente Hillegom.

Daarna was het nog wachten op de omgevingsvergunning, waarna het pand eindelijk recentelijk kon worden aangekocht. Om deze mijlpalen te markeren, hebben de Hillegomse wethouder Jan van Rijn en de voorzitter van de Lokale Actie Groep, Theo van Leeuwen, onder het toeziend oog van burgemeester Arie van Erk op donderdagochtend 26 juli een plaquette overhandigd aan Kees en Marieke van Kampen.

Theo van Leeuwen gaf aan het een geweldig initiatief te vinden: “wat ons als Lokale Actie Groep bij de beoordeling van de subsidieaanvraag vooral aansprak was de durf van deze twee mensen. Maar ook de doordachte manier waarop ze hum ambities vorm willen geven. Het is niet niks om dit cultureel erfgoed niet alleen te behouden, maar dat ook nog te doen op een eigentijdse, duurzame manier volgens de principes van de circulaire economie, iets wat binnen ons LEADER programma een van de hoofdthema’s is”.

Wethouder Jan van Rijn onderstreepte deze woorden en dankte ook het cultuur-historische genootschap en de gemeentelijke monumentencommissie voor hun inspanningen: “er zijn vele, lokale partijen betrokken geweest om van dit initiatief een succes te maken. Als De Hartebaan in oude luister is hersteld, zal het een mooie entree naar Hillegom vormen”.

Na de bouwvak zal gestart worden met de renovatie. Kees en Marieke hopen de nieuwe Hartebaan in april 2019 te kunnen openen.