Extra ronde levert drie nieuwe aanvragen op

Er blijkt veel belangstelling te zijn om binnen de nieuwe subsidievoorwaarden een aanvraag in te dienen. Om die reden hadden we in overleg met de Provincie besloten om een extra indieningstermijn in te voegen. Dit hield in dat aanvragen die op of voor 7 juli a.s. werden ingediend, op 26 juli door ons worden beoordeeld in plaats van pas eind september.

Omdat hiervoor het Openstellingsbesluit moest worden aangepast, hebben we de gelegenheid te baat genomen om gelijk nog twee zaken aan te passen dan wel te verduidelijken:

  1. hoewel het een doorlopende openstelling betreft, worden aanvragen die in een bepaald tijdvak worden ingediend, gerangschikt aan de hand van hun beoordelingsscore. Dit betekent voor aanvragen die op of voor een bepaalde indieningsdatum dat niet het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt, maar dat subsidie wordt toegekend aan de beste projecten: aanvragen worden na de beoordeling gerangschikt van hoog naar laag. De aanvragen met de hoogste score komen het eerst in aanmerking voor subsidie, totdat het budget besteed is;
  2. we gaan een tweetal opties toevoegen die het voor sommige aanvragen eenvoudiger maakt om hun kosten te verantwoorden. Het gaat om projecten waarin sprake is van de inzet van eigen personeel en dus van loonkosten. Voor meer informatie, kunt u het beste contact opnemen met de coördinator.

Deze extra leverde drie nieuwe aanvragen op. Nadat de Lokale Actie Groep op 26 juni al de aanvraag “De tuinen van Boskoop” van de Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop positief had beoordeeld, gaat het nu wel hard met de uitputting van het nog resterende budget. Gezien de nog verwachte aanvragen voor de komende ronde (sluitingsdatum 30 augustus) gaan we er van uit dat hiermee het beschikbare budget wel zo goed als besteed zal zijn.