De zoektocht op weg naar circulair ondernemerschap

Lessen voor de volgers.

Met steun vanuit ons LEADER programma zijn inmiddels vijf projecten gerealiseerd die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Vijf projecten van vijf pionierende bedrijven, zowel bestaande als startups, met allemaal hun eigen verhaal over de zoektocht naar circulair ondernemerschap in een nog overwegend lineaire economie. 

We willen graag hun ervaringen met de buitenwacht delen, want we zijn er van overtuigd dat een circulaire economie alleen haalbaar is als de goede praktijkvoorbeelden van ondernemers navolging kunnen vinden, als het geen vaag theoretisch begrip is, maar iets wat je echt in de praktijk kan brengen en een boterham mee kunt verdienen.

Uiteraard vertegenwoordigen deze vijf een bijzondere groep van pioniers. Anders hadden ze van ons ook geen subsidie gekregen. Tegelijkertijd zijn het geen supermensen met superkrachten, maar normale, gedreven toekomstgerichte ondernemers.

Een van de dingen die we organiseren om hun leerervaringen boven water te krijgen, te documenteren en te delen, is het organiseren van kennissessies: onder leiding van ons LAG-lid en deskundige op het gebied van circulaire economie, Ilia Neudecker, zijn er inmiddels twee van dergelijke sessies geweest met de betrokken ondernemers. Door op deze manier onderlinge uitwisseling te organiseren, wordt wat vaak alleen in de hoofden van de ondernemers zit, besproken en vastgelegd. Ilia heeft van deze sessies een verslag met de belangrijkste leerpunten gemaakt.