Van boerderij naar buitenplaats: de transformatie van Molenwei is begonnen

Er moest even geduld voor worden beoefend, maar nu was het dan toch zo ver: de subsidieaanvraag Natuurboerderij Buitenplaats Molenwei die door Maatschap JVB van der Krogt was ingediend, is goedgekeurd. Om dit feestelijke moment te markeren werd door Jan-Willen Rouwendal, wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg en Theo van Leeuwen, voorzitter van de Lokale Actie Groep, een plaquette overhandigd aan de initiatiefnemers Vicky en Bert van der Krogt.

Een bekend verhaal?

Nadat vader van der Krogt in 2015 overleden is, hadden Vicky en haar broer Bert van der Krogt geen intentie om het boerenbedrijf voort te zetten. Het agrarische bedrijf is sowieso te klein om naar de toekomst rendabel te zijn. Toen eind 2018 brand uitbrak in een hooiloods, leek het lot van boerderij Molenwei aan de Stompwijkseweg bezegeld. Verkoop aan een projectontwikkelaar is gemakshalve en zakelijk gezien de meest voor de hand liggende optie.

Maar Vicky en Bert hebben andere ideeën of misschien zelfs wel een visie.

Al langer maakt Vicky zich zorgen over de toekomst van deze prachtige polder. Steeds meer boeren stoppen er mee en de stad rukt sluipenderwijs op. Om aandacht te vragen voor deze ontwikkelingen, maakte ze samen met 5 andere vrijwilligers de documentaire reeks ‘Boeren tussen de steden’. Hierin komen negen van de nog 21 actieve melkveehouders in de polder aan het woord. Vicky wijst erop dat in dit gebied drie keer een Vinex-wijk past. “Maar dat wil je natuurlijk niet. De gemeente en de provincie, maar ook de boeren en burgers dienen samen te gaan werken aan een visie om dit gebied groen te houden.”

Zelf aan de slag

Om te laten zien dat het haar ernst was, nam ze zelf het voortouw en begon met haar broer met het ontwikkelen van plannen om de ouderlijke boerderij een nieuw leven te geven. Met hulp van architect Marius Ballieux werden schetsen gemaakt voor de transformatie van agrarisch bedrijf naar deelerf Buitenplaats Molenwei. Een ambitieus traject dat tijd zal vergen. Sinds 2019 wordt al gewerkt aan vergroening en biodiversiteitherstel, ondanks Corona: er zijn verschillende natuurlandschappen aangelegd, een bijenlandschap, natuurvriendelijke oevers, houtwallen, een wilde tuin en een Tiny Forest. Dit jaar is gestart met een pop-up kampeerveld en buitenactiviteiten voor jong en oud. Hiervoor is onder andere de oude drijfmestsilo omgevormd tot ‘Event Silo’. Meer informatie hierover is te vinden op de website https://buitenplaatsmolenwei.nl.

LEADER subsidie als stimulans

De subsidie uit het LEADER programma is deels voor een activiteitenprogramma en deels voor het realiseren van groepsruimten: naast twee seizoententen is het plan om de oude hooiberg op een circulaire manier te verbouwen tot ontmoetingspunt voor stedelingen, boeren en inwoners uit het gebied: een Gebiedslab waar betrokkenen samen nieuwe plannen kunnen bedenken, bespreken en uitwerken om de streek leefbaar en groen te houden.

Theo van Leeuwen, behalve voorzitter van de Lokale Actie Groep LEADER Holland Rijnland ook streekgenoot, gaf aan dat deze aanpak perfect aansluit bij de bottom up LEADER werkwijze: “wat wij voorstaan is dat de verschillende stakeholders zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van hun eigen streek. Dit initiatief maakt onderdeel uit van de bredere discussie over de waarden en de toekomst van het platteland”.

Wethouder Rouwendal haakte hier op in: “deze polder vormt een groene long in een sterk verstedelijkte omgeving. Als gemeente zijn we ook aan het nadenken over de toekomst van dit gebied. Hoe doe je dit op een goede manier en hoe krijg je de mensen in beweging? Met dit concrete initiatief hebben wij als gemeente een mooi aangrijpingspunt voor deze discussie. Ik ben dan ook erg blij dat ik hier vandaag ben en met eigen ogen kan zien wat hier allemaal al gebeurt.”

Behalve een Europese bijdrage uit het LEADER programma, dragen ook de provincie en de gemeente Leidschendam-Voorburg financieel bij aan de realisatie.

Voor Vicky en Bert betekent de subsidie een stimulans om samen met de gemeente en de streek verder te experimenteren met nieuwe activiteiten: “we hopen op deze manier als pilot voor een groene ontwikkeling van het gebied te kunnen fungeren en hiervoor ook beleidsruimte te krijgen”.