Beoordeling aanvragen

De leden van Lokale Actie Groep beoordelen ieder de aanvragen aan de hand van het Beoordelingsformulier. Op basis van de individuele scores, worden gemiddelde scores berekend.

Omdat de beoordelingscriteria voor commercieel-economische projecten en publiek-maatschappelijke projecten op een aantal punten van elkaar afwijken, geldt er voor iedere categorie een eigen beoordelingsformulier:

Beoordelingsformulier Commercieel-economische projecten

Beoordelingsformulier Publiek-maatschappelijke projecten

U zult zien dat ieder formulier drie groepen van beoordelingscriteria kent:

  1. Inhoudelijke criteria die betrekking hebben op de bijdrage van het project aan de thema’s en doelen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie
  2. Criteria die te maken hebben met de grondbeginselen van LEADER, zoals bottom up, samenwerking en innovatie
  3. Criteria die betrekking hebben op de kwaliteit van de aanvraag en de aanvrager en de levensvatbaarheid van het project.

Voor elk blok criteria moet u een minimum aantal punten halen. Verder geldt er voor een aantal cruciale criteria een eigen minimum-score.

Lees vooral de toelichting van het Beoordelingsformulier om een beter beeld te krijgen van de wijze waarop aanvragen beoordeeld worden.


Ga terug Subsidie aanvragen

Ga naar Indienings- en beoordelingsdata

Ga naar Subsidievoorwaarden

Ga naar Aanvraagprocedure

Ga naar Aanvraagdocumenten