Evaluatie ’20 jaar LEADER in Zuid-Holland’

Overhandiging evalautierapport aan gedeputeerde Meindert Stolk

In 2012 gaven de toen nog vier LEADER-gebieden opdracht aan bureau Ecorys voor het uitvoeren van een externe evaluatie naar de resultaten en impact van 10 jaar LEADER in Zuid-Holland. Tien jaar later hebben de LEADER gebieden Polders met Waarden en Holland Rijnland wederom aan Ecorys opdracht gegeven voor het uitvoeren van een externe evaluatie. …

Lees meer

Terugblik: 20 jaar LEADER in Zuid-Holland

Ook de weergoden werkten mee om van het event een succes te maken. Onder een prachtige herfstzon verwelkomden we een zeer diverse gezelschap van bestuurders en medewerkers van gemeente en provincie, agrarische en andere ondernemers, burgers en andere buitenlui, in totaal zo’n 60 mensen uit de hele provincie op de prachtige locatie van Booij Kaasmakers …

Lees meer

Herbestemming Wagenloods Landlustweg krijgt vorm

Een rode draad die loopt door het LEADER-programma: het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het geven van nieuw leven aan in onbruik geraakte agrarische gebouwen. De Wagenloods aan de Landlustweg tussen Alphen aan den Rijn en Koudekerk is hiervan ook weer een goed voorbeeld: pa en ma Kraan besloten in 2003 het melkveebedrijf …

Lees meer

Waterliniehoeve ontvangt LEADER-subsidie voor circulaire hooiberghutten

Circulaire hooiberghutten

Er werd lang naar uitgekeken, maar op 28 augustus ontving de familie Boer dan toch het bericht van de provincie dat de LEADER-subsidie voor het project Waterliniehoeve was verleend. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van vier circulaire hooiberghutten op hun melkveebedrijf in Woerdense Verlaat, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen …

Lees meer

Extra ronde levert drie nieuwe aanvragen op

Er blijkt veel belangstelling te zijn om binnen de nieuwe subsidievoorwaarden een aanvraag in te dienen. Om die reden hadden we in overleg met de Provincie besloten om een extra indieningstermijn in te voegen. Dit hield in dat aanvragen die op of voor 7 juli a.s. werden ingediend, op 26 juli door ons worden beoordeeld …

Lees meer

Onderzoek naar de bruikbaarheid van circulaire meetmethoden in de landbouw

Kringlooplandbouw is een actueel thema en wordt gezien als een belangrijke manier om verschillende problemen (biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid) in relatie tot de landbouw het hoofd te bieden. Maar dan moet je als agrariër wel weten hoe en waarop je moet en kunt sturen. In samenwerking met LEADER Holland Rijnland heeft Aron Klinkenberg, Master student …

Lees meer

Educatieboerderij “De Vosseburch”

Midden in het lintdorp Langeraar, gemeente Nieuwkoop, ligt kaasboerderij “De Vosseburch“. Van de melk van de 60 koeien wordt ambachtelijke Boerenkaas gemaakt, die deels in de eigen winkel en deels via de Groene Hart coöperatie wordt afgezet. Daarnaast telt dit multifunctionele bedrijf een manege, een feestzaal en vijf appartementen. Op deze manier biedt het bedrijf een inkomen …

Lees meer